Palvelut

• Putkistojen ja kaapeleiden vedenalaiset asennukset sekä tarkastukset
• Vedenalaisten rakenteiden korjaukset ja kuntokartoitukset
• Voimalaitosten huoltotehtäviin liittyvät sukellukset
• Vedenalaiset ja maan pinnalla tehtävät asennukset ja korjaukset
• Vedenalaiset etsintä- ja nostotyöt
• Alusten rungon ulkopuoliset katsastukset sukeltamalla
• Viistokaikuluotaukset, kaapeleiden ja putkistojen paikannus
• Väylien- ja vesialueiden pohjakartoitus
• Väylien kuvaaminen
• Laituriketjujen asennukset ja tarkastukset
• Vedessä olevien esineiden etsinnät sukeltamalla

Sukellus rakennus Partanen Oy
3246265-6

Juhani Ahon katu 9 B 8
70500 Kuopio

Olli Partanen
Puh 044 9708 201
olli.akseli@srpartanen.fi